Inicjujemy

pobudzamy, włączamy do działania społeczność lokalną.