Nasze cele

  • Pomagamy – coś zmienić, ulepszyć, osiągnąć.

  • Realizujemy – własne projekty, kampanie, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

  • Inicjujemy – pobudzamy, włączamy do działania społeczność lokalną.

  • Edukujemy – organizujemy szkolenia, poradnictwo, konsultacje.

  • Współpracujemy – do prowadzenia wszelkich działań potrzebujemy i pozyskujemy partnerów, instytucje lokalne, organizacje, przedsiębiorców.

  • Informujemy – na stronie internetowej informujemy o naszych działaniach oraz najważniejszych wydarzeniach lokalnych.

  • Otwieramy się – zarażamy optymizmem i inspiracją do działania, zapewniamy fajną atmosferę, jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nowe pomysły.