Ratujmy Mariankę

RATUJMY MARIANKĘ !

Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego potrzebują terenów rekreacyjnych , a szczególnie
akwenów wodnych, gdzie w czasie lata mogli by wypoczywać. Takim terenem jest akwen w
Mariance, wiele lat temu sprzedany przez ówczesnego Wójta gminy Mińsk Maz. Sylwestra
Dąbrowskiego prywatnemu właścicielowi.
Obecnie obiekt ten niestety niszczeje i jest dewastowany. Mam nadzieje, że uda mu się
przywrócić dawny blask.